Tạo khung đặt backlinks trao đổi liên kết cực đẹp cho Blogspot


Hôm nay lục lọi trên mạng tình cờ thấy có cái code hay cho Blog nên mình đã áp dụng và chia sẽ lại cho các bạn luôn đó là Code khung đặt liên kết, backlinks cho Blogspot.

Như hình ở trên, các bạn có thể tạo cho Blog mình 1 khung để chèn liên kết bạn bè, backlinks cực đẹp và rất mượt!

Demo thì các bạn có thể xem tại Blog của mình ở dưới chân Blog.

Cách làm thì các bạn chỉ cần:
  • Bước 1: Đăng nhập Blog > Bố cục > Thêm tiện ích HTML / Javascript


  • Bước 2: Sao chép và dán đoạn code dưới đây vào.
<div class="widget-content">
<style>
#lkbb-widget::-webkit-scrollbar{width:5px}
#lkbb-widget::-webkit-scrollbar-thumb{background:#484848;border-radius:100px}
#lkbb-widget::-webkit-scrollbar-thumb:active{background:#777}
#lkbb-widget{padding:0;margin:0;list-style:none;max-height:310px;overflow:auto}
.lkbb-widget{margin:0;padding:0}
.lkbb-widget li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:block;float:left;text-align:center;width:50%}
.lkbb-widget a{text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap; display: block; margin: 0 5px 5px 0; padding: 7px 15px; font: 400 17px Roboto!important; -webkit-transition: .3s; letter-spacing: -.35px; border-radius: 0; -moz-transition: .3s; -o-transition: .3s; color: #777!important; border: 1px solid #484848;border-radius: 40px}
.lkbb-widget a:hover{color:#069999!important;border:1px solid;border-radius: 12px;}
</style>
<div id="lkbb-widget">
<div class="lkbb-widget">
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Đặt Liên Kết'>Đặt Liên Kết</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Đặt Liên Kết'> Đặt Liên Kết</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Đặt Liên Kết'>Đặt Liên Kết</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html/' target='_blank' title='Đặt Liên Kết'>Đặt Liên Kết</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Đặt Liên Kết'>Đặt Liên Kết</a></li>
<li><a href='//7blog.info' target='_blank' title='7Blog | Blog thủ thuật | MMO'>7Blog's</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Blog Thủ Thuật'>Blog thủ thuật</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Đặt liên kết'>Đặt Liên Kết</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Đặt liên kết'>Đặt Liên Kết</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Đặt liên kết'>Đặt Liên Kết</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Đặt liên kết'>Đặt Liên Kết</a></li>
<li><a href='//www.7blog.info/p/trao-oi-lien-ket.html' target='_blank' title='Đặt liên kết'>Đặt Liên Kết</a></li>

</div></div></div>

*Lưu ý: Thay những chổ màu xanh thành liên kết mà bạn muốn đặt.

Chúc các bạn thành công! Nhớ like và chia sẽ bài viết nhé!

6 nhận xét

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar